Hà Nội đôn đốc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN -UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

UBND Thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018.

TP Hà Nội tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Rà soát nội dung, nhiệm vụ tại các Kế hoạch của cơ quan, đơn vị xây dựng nhằm triển khai 2 Chỉ thị nêu trên, tập trung thực hiện tốt, hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Đẩy mạnh quán triệt, đôn đốc đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc tại công sở, địa bàn công tác, hoạt động. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong mỗi cơ quan, đơn vị, bộ phận. Mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; xác minh, kiểm chứng thông tin, kịp thời kết luận, trả lời hoặc phúc đáp tới người dân.

Kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế của đơn vị được chỉ ra tại kết luận kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC, kết luận thanh tra, kiến nghị của các đoàn giám sát. Yêu cầu các đơn vị đã được Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố, kiểm tra công tác CCHC của Thành phố, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC Thành phố đến làm việc và đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay, chậm nhất trước ngày 30/10/2018. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các trường hợp, hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, tác phong công vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp khi đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý, cấp dưới vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong trường hợp cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm kỷ cương hành chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, bộ phận phải chịu trách nhiệm liên đới, bị xử lý kỷ luật hoặc kiểm điểm trách nhiệm tùy theo mức độ, hành vi vi phạm./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hà Nội làm được gì trong Năm Kỷ cương hành chính 2017?
Hà Nội làm được gì trong Năm Kỷ cương hành chính 2017?

VOV.VN - Hà Nội chỉ đạo điều hành cải cách hành chính theo 5 hướng: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả một việc một đầu mối.

Hà Nội làm được gì trong Năm Kỷ cương hành chính 2017?

Hà Nội làm được gì trong Năm Kỷ cương hành chính 2017?

VOV.VN - Hà Nội chỉ đạo điều hành cải cách hành chính theo 5 hướng: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả một việc một đầu mối.

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính
Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật