Hà Nội nắng đổ lửa và những "ninja" kín mít khi tham gia giao thông
VOV.VN - Những người bắt buộc phải tham gia giao thông trong những ngày Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt thường phải trang bị quần áo bảo hộ kín mít để chống chọi với cái nắng như đổ lửa.