Hà Nội tăng học phí giáo dục mầm non năm học 2018-2019

VOV.VN -Số tiền tăng thu học phí một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

PC_Article_AfterShare_1

Chiều 5/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố năm học 2018-2019.

Trước đó, đọc tờ trình, ông Chử Xuân Dũng–Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2017-2018, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND.

Cụ thể, học sinh ở vùng thành thị thu 110.000 đồng/tháng, vùng nông thôn thu 55.000 đồng/tháng và khu vực miền núi thu 14.000 đồng/tháng.

ha noi tang hoc phi giao duc mam non nam hoc 2018 2019 hinh 1
Bảng so sánh tăng học phí trong giai đoạn gần đây

Với mức thu trên, tổng số thu từ học phí công lập cấp học mầm non và phổ thông của thành phố khoảng 675,351 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,3% trong tổng số chi (từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí).

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi theo định mức hơn 7.426,241 tỷ đồng. Như vậy nguồn thu học phí đã hỗ trợ một phần cùng với ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu chi phục vụ dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

Theo đó, ngành giáo dục đề xuất học phí đối với bậc học: Nhà trẻ, mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ở trên địa bàn thành thị tăng 45.000 đồng so với năm học 2017-2018. Đối với khu vực nông thôn tăng 20.000 đồng. Đối với miền núi tăng 5.000 đồng.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Số tiền từ tăng thu học phí trong năm học 2018-2019 một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

ha noi tang hoc phi giao duc mam non nam hoc 2018 2019 hinh 2
Từ năm học 2018-2019 mức học phí mầm non sẽ tăng theo khu vực.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Mức thu học phí đề xuất được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của người dân thành phố so với thu nhập bình quân một nhân khẩu/tháng. Với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí năm học 2018-2019 làm tăng khả năng chi trả việc học khoảng 0,85% so với thu nhập bình quân một nhân khẩu một tháng với khu vực thành thị

Tổng số thu học phí theo mức thu năm học 2018-2019 là 939,864 tỷ đồng, tăng 264,513 tỷ đồng so với năm học trước.

Tiền thu học phí chiếm tỷ lệ 11,3% tổng số chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Vì vậy, dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

"Việc điều chỉnh tăng mức thu học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương, ông Chử Xuân Dũng cho hay./.

Việt Đức-Đỗ Hưng/VOV.VN
PC_Detail_Footer_470_2
PC_Detail_SponsorLink

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_TREN_BINH_LUAN
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds