Hà Nội: Xây dựng 38 vùng rau an toàn

Mỗi vùng quy mô từ 20 ha - 50 ha. Người trồng rau an toàn được hỗ trợ: đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm.

Nhằm nâng cao chất lượng sản xuất rau an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội xây dựng đề án sản xuất 38 vùng sản xuất rau an toàn. Mỗi vùng quy mô từ 20 ha - 50 ha. Người trồng rau an toàn được hỗ trợ: đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm.

Thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; tập trung tuyên truyền, quảng bá về kỹ thuật sản xuất; hướng dẫn cách lựa chọn và kiến thức về sản xuất rau an toàn cho người tiêu dùng; xây dựng và phát triển các hợp tác xã, hiệp hội sản xuất và tiêu thụ rau an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên