Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập

Việc kê khai bản khai tài sản, thu nhập năm 2012 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Giám đốc các Sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2012.  
Công khai thu nhập, tài sản nhằm minh bạch nguồn thu (ảnh minh họa)

Theo văn bản số 9541/UBND-NC, để triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2012, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố nghiêm túc triển khai kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 theo quy định. Việc kê khai bản khai tài sản, thu nhập năm 2012 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2012. 

Thành phố giao Sở Nội vụ rà soát, thống kê đầy đủ danh sách các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, báo cáo UBND Thành phố để làm cơ sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, trong đó có công tác kê khai tài sản thu nhập nói riêng. 

Sở Nội vụ cũng có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với người kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; báo cáo kết quả về Thanh tra Thành phố trước ngày 1/3/2013. 

UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2012. Tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 của Thành phố Hà Nội, trình UBND Thành phố trước ngày 20/3/2013 để báo cáo Thanh tra Chính phủ trước ngày 25/3/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Nếu minh bạch thì kê khai tài sản không có vấn đề gì"
"Nếu minh bạch thì kê khai tài sản không có vấn đề gì"

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh trả lời về một số nội dung xung quanh vấn đề kê khai tài sản thu nhập.

"Nếu minh bạch thì kê khai tài sản không có vấn đề gì"

"Nếu minh bạch thì kê khai tài sản không có vấn đề gì"

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh trả lời về một số nội dung xung quanh vấn đề kê khai tài sản thu nhập.

Chưa công khai bản kê khai tài sản tại nơi cư trú
Chưa công khai bản kê khai tài sản tại nơi cư trú

(VOV) -Công khai bản kê khai tài sản tại nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc, công tác.

Chưa công khai bản kê khai tài sản tại nơi cư trú

Chưa công khai bản kê khai tài sản tại nơi cư trú

(VOV) -Công khai bản kê khai tài sản tại nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc, công tác.