Hạn chế tối đa việc thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Xét đề nghị của Bộ GD-ĐT tại công văn số 2621/BGDĐT-KHTC ngày 22/5/2014 về hồ sơ dự án thành lập trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến: Trước mắt, hạn chế tối đa việc thành lập, cho phép thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), trừ những trường đào tạo các ngành công nghệ phục vụ sản xuất và những ngành cần được ưu tiên.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp không thể tìm được việc làm vì trong quá trình học tập ở các trường ĐH, CĐ không đáp ứng được yêu cầu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao cho Bộ GD-ĐT, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 – 2020 chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường ĐH, CĐ trong cả nước để có đề xuất phù hợp về các giải pháp kiện toàn, củng cố và mở rộng mạng lưới trong thời gian tới./.

Viết bình luận