Hàng loạt tủ điện ở Hà Nội thành chỗ treo biển quảng cáo, phơi quần áo

VOV.VN - Hàng loạt tủ điện ở Hà Nội đang bị xâm chiếm, thành nơi phơi quần áo, treo biển quảng cáo, bán hàng, thậm chí làm chỗ đun nấu.