HĐND thành phố Hà Nội xem xét thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Sáng nay (15/5) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua các nội dung gồm: Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

HĐND thành phố Hà Nội dự kiến thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. HĐND Thành phố cũng xem xét ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng (công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố); Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID;...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND thành phố Hà Nội xem xét phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công
HĐND thành phố Hà Nội xem xét phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

VOV.VN - Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) HĐND Thành phố dự kiến xem xét, thông qua 8 nội dung, trong đó có việc: Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ; Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô...

HĐND thành phố Hà Nội xem xét phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

HĐND thành phố Hà Nội xem xét phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

VOV.VN - Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) HĐND Thành phố dự kiến xem xét, thông qua 8 nội dung, trong đó có việc: Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ; Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô...

Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng
Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN - Sáng nay (29/3), HĐND thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 15 khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN - Sáng nay (29/3), HĐND thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 15 khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.