Hệ thống cống ngầm mới thu gom, xử lý nước thải sông Tô Lịch thế nào?

Thứ Ba, 09:55, 23/04/2024
VOV.VN - Nước thải thu gom qua hệ thống cống ngầm ở độ sâu 6 - 19m bên dưới dòng chảy của sông Tô Lịch được đưa về nhà máy nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) để xử lý.