Hình ảnh Lễ truy điệu và cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
VOV.VN - Sáng 24/10, tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), nhiều tăng ni, Phật tử đã dự Lễ truy điệu và cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.