Hoàn thành dứt điểm bồi thường cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung

 Văn phòng Chính phủ vừa ra kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ IX Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Đời sống và sản xuất, kinh doanh ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường ổn định trở lại. (Ảnh minh họa)

Thông báo kết luận nêu rõ, qua 9 cuộc họp Ban Chỉ đạo, các cấp các ngành, đặc biệt là các địa phương liên quan đã tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh của nhân dân 4 tỉnh miền Trung để sớm ổn định đời sống.

Cho đến nay, các công việc đã đi vào giai đoạn kết thúc. Đời sống nhân dân 4 tỉnh đã ổn định; môi trường biển sạch trở lại như thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; du lịch tăng trưởng nhanh, các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân đã ổn định và hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Nhân dân tin tưởng vào chính sách, điều hành của cơ quan các cấp.

Để sớm kết thúc công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND 4 tỉnh chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg và Quyết định số 309/QĐ-TTg (còn khoảng 5% trong tổng số tiền thiệt hại đã được tạm cấp).

Đối với hàng tồn kho ngoài khối lượng 5.369 tấn, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì thành lập đoàn công tác gồm các Bộ: Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra để kiểm chứng, tập trung vào các tỉnh có số lượng vượt cao so với báo cáo ban đầu (5.369 tấn) theo các tiêu chí đã nêu tại Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 10/8/2017, cụ thể: Hàng hải sản xác thực hiện đang tồn trong kho, chưa tiêu thụ được, có bằng chứng chứng minh nguồn gốc, được thu mua, tạm trữ trên địa bàn địa phương trong thời gian xảy ra sự cố môi trường biển và có sự giám sát, xác nhận của đại diện cộng đồng dân cư khu vực.

Các đối tượng còn tồn đọng, thực sự bị thiệt hại được quy định trong Quyết định số 1880/QĐ-TTg và Quyết định số 309/QĐ-TTg nhưng còn sót chưa được kê khai bồi thường, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND 4 tỉnh rà soát, báo cáo rõ đối tượng, dự kiến kinh phí bồi thường và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các trường hợp này, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra hải sản tồn kho và báo cáo của 4 tỉnh về các trường hợp còn sót, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phân bổ kinh phí đối với các trường hợp tồn đọng nêu trên.

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cấp kinh phí cho các địa phương. Giao Chủ tịch UBND 04 tỉnh chịu trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; hoàn thành trong tháng 9/2017.

Về tổng hợp kinh phí bồi thường thiệt hại, Phó Thủ tướng giao UBND 04 tỉnh tổng hợp, báo cáo toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại địa phương mình, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Bộ Tài chính chủ trì thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổng hợp toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg, đề xuất phương án phân bổ tổng thể kinh phí do Công  ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường, gửi Bộ Tài chính thẩm định, phân bổ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/QĐ-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cấp kinh phí để các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao và cấp kinh phí theo tiến độ chi trả của các tỉnh; theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của các tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đánh giá môi trường biển 04 tỉnh miền Trung. Tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Hưng nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh, không để xảy ra sự cố./.


Viết bình luận

Tin liên quan

Thừa Thiên-Huế: 21.000 đối tượng được chi trả sự cố môi trường đợt 3
Thừa Thiên-Huế: 21.000 đối tượng được chi trả sự cố môi trường đợt 3

VOV.VN - Trong đợt 3 này, chủ yếu tập trung cho vùng đầm phá. Việc rà soát phê duyệt không gặp khó khăn vướng mắc gì nhiều so với trước.

Thừa Thiên-Huế: 21.000 đối tượng được chi trả sự cố môi trường đợt 3

Thừa Thiên-Huế: 21.000 đối tượng được chi trả sự cố môi trường đợt 3

VOV.VN - Trong đợt 3 này, chủ yếu tập trung cho vùng đầm phá. Việc rà soát phê duyệt không gặp khó khăn vướng mắc gì nhiều so với trước.

Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6
Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6

VOV.VN - Đây là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong chỉ đạo giải quyết sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6

Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6

VOV.VN - Đây là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong chỉ đạo giải quyết sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

Thừa Thiên-Huế cơ bản hoàn tất chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển
Thừa Thiên-Huế cơ bản hoàn tất chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển

VOV.VN - Đến 31/8, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hơn 1.010 tỷ đồng tiền bồi thường sự cố môi trường biển, đạt 99,6%.

Thừa Thiên-Huế cơ bản hoàn tất chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển

Thừa Thiên-Huế cơ bản hoàn tất chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển

VOV.VN - Đến 31/8, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hơn 1.010 tỷ đồng tiền bồi thường sự cố môi trường biển, đạt 99,6%.

Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển
Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tập trung hoàn thành chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân.

Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tập trung hoàn thành chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân.