Hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trước 20/3

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1472/VPCP-KSTT ngày 9/3/2023 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, sửa đổi các Thông tư, Quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận) khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (48 văn bản), bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng các quy định tại Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Các bộ, ngành hoàn thành việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú theo quy định tại Luật cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 15/3/2022 (267 thủ tục hành chính) làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Căn cứ trên cơ sở công bố của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như: Sơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,…) theo Luật cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20/3/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương chỉ đạo tháo gỡ phiền phức cho người dân sau khi bỏ sổ hộ khẩu
Bình Dương chỉ đạo tháo gỡ phiền phức cho người dân sau khi bỏ sổ hộ khẩu

VOV.VN - Trước những phản ánh của người dân về việc gặp nhiều phiền phức sau khi bỏ sổ hộ khẩu, mới đây, UBND tỉnh Bình Dương có công văn chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Bình Dương chỉ đạo tháo gỡ phiền phức cho người dân sau khi bỏ sổ hộ khẩu

Bình Dương chỉ đạo tháo gỡ phiền phức cho người dân sau khi bỏ sổ hộ khẩu

VOV.VN - Trước những phản ánh của người dân về việc gặp nhiều phiền phức sau khi bỏ sổ hộ khẩu, mới đây, UBND tỉnh Bình Dương có công văn chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Người dân không phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi làm thủ tục
Người dân không phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

VOV.VN - Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết hiệu lực. Vì vậy, từ thời điểm này, khi giải quyết thủ tục hành chính công, người dân chỉ cần xuất trình CCCD gắn chíp.

Người dân không phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

Người dân không phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

VOV.VN - Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết hiệu lực. Vì vậy, từ thời điểm này, khi giải quyết thủ tục hành chính công, người dân chỉ cần xuất trình CCCD gắn chíp.

Kiểm tra các vướng mắc ở địa phương liên quan bỏ sổ hộ khẩu giấy
Kiểm tra các vướng mắc ở địa phương liên quan bỏ sổ hộ khẩu giấy

VOV.VN - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, xác định các vướng mắc ở địa phương liên quan bỏ sổ hộ khẩu giấy.

Kiểm tra các vướng mắc ở địa phương liên quan bỏ sổ hộ khẩu giấy

Kiểm tra các vướng mắc ở địa phương liên quan bỏ sổ hộ khẩu giấy

VOV.VN - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, xác định các vướng mắc ở địa phương liên quan bỏ sổ hộ khẩu giấy.