Hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia về Thanh niên

Hội nghị toàn thể lần thứ 20 của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên tổng kết công tác năm 2011 và đề ra kế hoạch công tác năm 2012.

Sáng 16/2, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 20, tổng kết công tác năm 2011 và đề ra kế hoạch công tác năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị.

Năm 2011, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tham mưu tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010; tham gia xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; xây dựng các đề án, chính sách thanh niên triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổ chức tốt nhiều hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên, nhất là Hội nghị Bộ trưởng thanh niên Asean lần thứ 7, Diễn đàn thanh niên Asean+3 lần thứ 2…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến phương hướng công tác của Ủy ban Quốc gia năm 2012; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; công tác đối ngoại thanh niên năm 2012.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả làm được của Uỷ ban trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Uỷ ban cần phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về thanh niên và thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, từ đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp để hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng xong chương trình hành động triển khai Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; tập trung kiểm tra, đánh giá và tham mưu hoàn thiện chính sách thanh niên tình nguyện, đạo tạo nghề, giải quyết việc làm; tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho thanh niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên