Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hơn 11 triệu đoàn viên, người lao động gửi trọn niềm tin vào đại hội

VOV.VN - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội. Mỗi đại biểu hãy tập trung trí tuệ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần vào thành công của Đại hội”.

Sáng 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Mở đầu phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội. Sau đó, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 100% đại biểu nhất trí bầu 29 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, quy chế này quy định về công tác tổ chức và điều hành các hoạt động của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, áp dụng đối với Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Cơ quan điều hành Đại hội, các bộ phận giúp việc Đại hội và đại biểu dự Đại hội.

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhiệt liệt chào mừng các đại biểu khách quý cùng 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn so với dự báo. Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn. Trong bối cảnh đó, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động, sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày, có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

“Trong những ngày này, hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội. Tôi đề nghị mỗi đại biểu tập trung trí tuệ với tất cả tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình, quy chế Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội” Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Phó Chủ  tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội để  các  đại  biểu dự Đại hội  nghiên  cứu, thảo  luận.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có nêu về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trong đó có các nội dung về những kết quả đạt được: Nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đạt kết quả nổi bật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; Công đoàn tập trung nguồn lực, triển khai nhiều mô hình mới trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; Công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đồng hành với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để lại nhiều dấu ấn; Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục có nhiều đổi mới, giúp nâng cao nhận thức và lòng tin của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn; Hoạt động nữ công tiếp tục được đổi mới, có chuyển biến tích cực; Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của tổ chức công đoàn được tăng cường, linh hoạt, thích ứng với tình hình mới, theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại, chính sách của Đảng, Nhà nước…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cũng nêu 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2023-2028 để các đại biểu thảo luận đó là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tại đại hội, đại diện Đoàn Chủ tịch đại hội cũng đã báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam;  Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Chiều nay, đại hội tiếp tục diễn ra với các phiên thảo luận tại 10 Trung tâm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (1/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (1/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hôm nay, 1.100 đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Hôm nay, 1.100 đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Đại hội diễn ra từ ngày hôm nay (1/12) đến ngày 3/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với 1.100 đại biểu tham dự.

Hôm nay, 1.100 đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hôm nay, 1.100 đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Đại hội diễn ra từ ngày hôm nay (1/12) đến ngày 3/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với 1.100 đại biểu tham dự.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII: Đảm bảo lợi ích cao nhất người lao động
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII: Đảm bảo lợi ích cao nhất người lao động

VOV.VN - Thông qua đại hội, toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn và quan tâm nhiều hơn đến tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Những quyết sách được đại hội quyết định sẽ thực sự phù hợp với ý chí nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để góp phần giải quyết những quan tâm, bức xúc, những vấn đề lớn đang đặt ra với cuộc sống của họ.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII: Đảm bảo lợi ích cao nhất người lao động

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII: Đảm bảo lợi ích cao nhất người lao động

VOV.VN - Thông qua đại hội, toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn và quan tâm nhiều hơn đến tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Những quyết sách được đại hội quyết định sẽ thực sự phù hợp với ý chí nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để góp phần giải quyết những quan tâm, bức xúc, những vấn đề lớn đang đặt ra với cuộc sống của họ.

1.100 đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam
1.100 đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Từ ngày 1 đến 3/12 tới đây sẽ diễn ra Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam. Thông tin được Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết tại Hội nghị báo cáo viên tháng 11 sáng nay (16/11), tại Hà Nội.

1.100 đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam

1.100 đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Từ ngày 1 đến 3/12 tới đây sẽ diễn ra Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam. Thông tin được Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết tại Hội nghị báo cáo viên tháng 11 sáng nay (16/11), tại Hà Nội.