Hơn 155.000 người dân Lai Châu nhận hỗ trợ dịch Covid-19

VOV.VN - Lai Châu đã phê duyệt hơn 157.000 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 125 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã chi trả được hơn 122,5 tỷ đồng cho hơn 155.000 người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, với phương châm đảm bảo đúng người, đúng đối tượng.

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính Phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê danh sách những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Theo đó, địa phương đã phê duyệt hơn 157.000 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 125 tỷ đồng.

Việc chi trả đúng, đủ chế độ hỗ trợ dịch Covid-19 tại Lai Châu đã góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn sau dịch bệnh.

Những người được hưởng chế độ hỗ trợ thuộc 7 nhóm đối tượng, gồm: người có công đang thụ hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; hộ kinh doanh; người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; người lao động bị chấm dứt hợp đồng làm việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã thực hiện chi trả được hơn 122,5 tỷ đồng, cho hơn 155.000 người, đạt 98.74%. Hiện địa phương còn hơn 1.500 người dân chưa được nhận tiền hỗ trợ, với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Đây chủ yếu là những người đi làm ăn xa, một số người danh sách và hồ sơ không trùng khớp...

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu cho biết: Để việc hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đơn vị đã chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố trong tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra đi từng xã để rà soát lại xem các đối tượng đủ điều kiện đã nhận đúng, đủ số tiền được hỗ trợ hay chưa; những trường hợp còn sót lại, hoặc bị trùng lặp, các địa phương cần nhanh chóng bổ sung, lập danh sách sớm chi trả tiền hỗ trợ, để người dân ổn định cuộc sống.

Tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ đạo các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Địa phương kiên quyết không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách; nếu phát hiện trường hợp vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Viết bình luận