Hơn 5 triệu USD hỗ trợ thu thập số liệu về dân số

VOV.VN - Dự án có ứng dụng công nghệ mới nhằm cải thiện công tác thu thập, nâng cao chất lượng số liệu về dân số.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ thu thập số liệu về dân số do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ. Dự án được thực hiện với nguồn vốn ODA không hoàn lại là hơn 5 triệu USD; vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật gần 11 tỷ đồng.

Dự án nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc thu thập, phổ biến và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số phục vụ xây dựng, giám sát và phản biện các chính sách, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và Mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021.

Điều tra dân số giai đoạn tiếp theo sẽ có nhiều cải tiến mới.
(Ảnh minh họa: Internet)
Theo Dự án, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tiếp theo được thực hiện vào năm 2019, có ứng dụng các công nghệ mới nhằm cải thiện công tác thu thập số liệu, nâng cao chất lượng số liệu và kịp thời cung cấp các kết quả.

Từ đó cung cấp các thông tin và bằng chứng cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giúp tăng cường chất lượng xây dựng, thực thi chính sách liên quan đến dân số và phát triển, đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách.

Đồng thời góp phần giám sát và phản biện xã hội về các chính sách và luật pháp liên quan đến dân số và phát triển phù hợp với yêu cầu quốc tế và bối cảnh của Việt Nam./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu vào 2025
Dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu vào 2025

VOV.VN - Việt Nam đã đạt được mức sinh thấp một cách vững chắc. Năm 2025, nước ta sẽ có 100 triệu dân.

Dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu vào 2025

Dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu vào 2025

VOV.VN - Việt Nam đã đạt được mức sinh thấp một cách vững chắc. Năm 2025, nước ta sẽ có 100 triệu dân.

Tốc độ già hóa nhanh, Việt Nam cần thay đổi chính sách dân số
Tốc độ già hóa nhanh, Việt Nam cần thay đổi chính sách dân số

VOV.VN - Ngày 4/1/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành kết luận số 119 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình.

Tốc độ già hóa nhanh, Việt Nam cần thay đổi chính sách dân số

Tốc độ già hóa nhanh, Việt Nam cần thay đổi chính sách dân số

VOV.VN - Ngày 4/1/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành kết luận số 119 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình
Nâng cao chất lượng các dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình

VOV.VN - Ngày 22/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Tổ chức DKT International.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình

Nâng cao chất lượng các dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình

VOV.VN - Ngày 22/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Tổ chức DKT International.