Hướng dẫn cài đặt và thực hiện khai báo y tế trên điện thoại
VOV.VN - Ngày 9/3, ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam ra mắt, tạo công cụ chủ động để phòng, tránh dịch Covid-19 hiệu quả.