Infographics: Đã có 10 ca mắc Covid-19, thôn Hạ Lôi đang là ổ dịch phức tạp

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close