Để quyết định dỡ bỏ cách ly, phong tỏa cần căn cứ trên những tiêu chí gì?

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close