Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ngành BHXH Việt Nam thực hiện trong năm 2021
VOV.VN - Năm 2021, BHXH Việt Nam triển khai hàng loạt Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.