Khẩn trương hoàn thành các đề án Chương trình "Tam nông"

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có công văn yêu cầu các Bộ khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án đã được giao tại Nghị quyết 24.

Theo đó, Bộ NN&PTNT cần phải hoàn thành các đề án: Phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với thành phần kinh tế ở nông thôn (trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, khoa học, thương mại, hiệp hội ngành hàng); Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn; Luật Thủy lợi.

Bộ Nội vụ hoàn thành Đề án Chính sách khuyến khích cán bộ, thanh niên trí thức về nông thôn.

Bộ TT&TT cần bổ sung, hoàn chỉnh, trình đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn (bao gồm: phát triển viễn thông, đưa internet về nông thôn; đầu tư có trọng điểm bưu điện - văn hóa xã; cơ cấu kích cầu đầu tư hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích cho vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo).

Bộ Công Thương bổ sung, hoàn chỉnh Đề án phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn (bao gồm: cơ khí, hóa chất, năng lượng); phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, trong quý 4/2010, Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành phải hoàn thành các văn bản hướng dẫn về khuyến nông; xây dựng nông thôn mới; phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cũng trong quý 4/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hoàn thành hướng dẫn chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn./.