Không đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp tạm

Phòng Quản lý và sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện hàng chục vụ làm giấy phép lái xe giả nước ngoài để đổi lấy giấy phép lái xe Việt Nam.  

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh không làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam cho người có giấy phép lái xe tạm thời do nước ngoài cấp.

Trước đó, một số quốc gia cấp giấy phép lái xe tạm thời cho người lái xe, nếu trong thời gian sử dụng xe không có vi phạm mới được cấp giấy phép lái xe chính thức. Tuy nhiên, tại thành phố Hồ Chí Minh, có một số trường hợp xin đổi giấy phép lái xe tạm thời do nước ngoài cấp để lấy giấy phép lái xe Việt Nam, nhưng qua xác minh, quốc gia đó lại không cấp giấy phép lái xe tạm thời./.

Viết bình luận