Khu công nghiệp đầu tiên ở Bình Dương thí điểm di dời ra khỏi khu dân cư

VOV.VN - Bình Dương đang thực hiện Đề án di dời các doanh nghiệp nằm rải rác trong khu dân cư ở phía Nam vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở phía Bắc. Lộ trình di dời sẽ hoàn thành vào năm 2030 nhằm chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ở khu vực phía Nam.