Kiểm tra các vướng mắc ở địa phương liên quan bỏ sổ hộ khẩu giấy

VOV.VN - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, xác định các vướng mắc ở địa phương liên quan bỏ sổ hộ khẩu giấy.

Về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 1282/VPCP-KSTT ngày 1/3/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, nắm bắt tình hình, xác định các vướng mắc ở địa phương, nguyên nhân, khách quan, chủ quan, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cụ thể, phù hợp.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 90 của Thủ tướng gửi các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong bối cảnh còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ về việc thi hành quy định của Luật cư trú, nghị định của Chính phủ về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố phải khẩn trương hoàn thành kết nối, thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành trong quý 1/2023.

Thủ tướng đề nghị các bộ, địa phương theo phạm vi chức năng quản lý của mình, khẩn trương thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung.

Khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo các quy định.

Các bộ, địa phương kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nguyên nhân, giải pháp khắc phục gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét, chấn chỉnh và xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: "Bỏ sổ hộ khẩu, không được làm ảnh hưởng đến người dân”
Phó Thủ tướng: "Bỏ sổ hộ khẩu, không được làm ảnh hưởng đến người dân”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục những khó khăn trong việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy... "không được làm ảnh hưởng đến người dân, dù chỉ là một ngày, thậm chí một giờ”.

Phó Thủ tướng: "Bỏ sổ hộ khẩu, không được làm ảnh hưởng đến người dân”

Phó Thủ tướng: "Bỏ sổ hộ khẩu, không được làm ảnh hưởng đến người dân”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục những khó khăn trong việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy... "không được làm ảnh hưởng đến người dân, dù chỉ là một ngày, thậm chí một giờ”.

Thủ tướng yêu cầu không bắt người dân nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
Thủ tướng yêu cầu không bắt người dân nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương không được bắt người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư.

Thủ tướng yêu cầu không bắt người dân nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Thủ tướng yêu cầu không bắt người dân nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương không được bắt người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư.

Sớm khắc phục những bất cập của việc bỏ sổ hộ khẩu giấy
Sớm khắc phục những bất cập của việc bỏ sổ hộ khẩu giấy

VOV.VN - Sổ hộ khẩu giấy chính thức được bãi bỏ trong tất cả các giao dịch thủ tục hành chính bắt đầu từ 1/1 năm nay. Đây được xem là một dấu mốc, là bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý hành chính, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Sớm khắc phục những bất cập của việc bỏ sổ hộ khẩu giấy

Sớm khắc phục những bất cập của việc bỏ sổ hộ khẩu giấy

VOV.VN - Sổ hộ khẩu giấy chính thức được bãi bỏ trong tất cả các giao dịch thủ tục hành chính bắt đầu từ 1/1 năm nay. Đây được xem là một dấu mốc, là bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý hành chính, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.