Kiểm tra việc cho thuê, bán lại nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các tỉnh về việc thực hiện các giải pháp thắt chặt quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương rà soát hoặc ban hành cụ thể thủ tục đầu tư, quy trình xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng sau đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp hàng năm, năm năm và dài hạn.

Đồng thời, đôn đốc các tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đã bán, cho thuê, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp xét duyệt không đúng đối tượng, sử dụng nhà ở không đúng mục đích.

Trong công văn gửi các địa phương, Bộ Xây dựng yêu cầu riêng đối với Hà Nội và Đà Nẵng đề nghị kiểm tra việc sử dụng không đúng mục đích nhà ở xã hội đã được báo chí nêu trong thời gian gần đây và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 25/12/2012./.

Tin liên quan

Chủ đầu tư nhà xã hội được hưởng một số ưu đãi
Chủ đầu tư nhà xã hội được hưởng một số ưu đãi

Chủ đầu tư nhà xã hội được Nhà nước cho vay vốn ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy định; được vay vốn từ quỹ phát triển nhà ở của địa phương...  

Chủ đầu tư nhà xã hội được hưởng một số ưu đãi

Chủ đầu tư nhà xã hội được hưởng một số ưu đãi

Chủ đầu tư nhà xã hội được Nhà nước cho vay vốn ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy định; được vay vốn từ quỹ phát triển nhà ở của địa phương...