Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,9 tỷ USD

Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 3,9 USD, đưa kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm lên hơn 8,9 tỷ USD tương đương cùng kỳ năm 2009.

Theo Bộ Công thương, xuất khẩu hai tháng có tín hiệu tốt, giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so cùng kỳ như dầu thô tăng 74%, than đá tăng 45%, cao su tăng 86%, gạo tăng 24%...

Tháng 2, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,7 tỷ USD đưa kim ngạch nhập khẩu hai tháng lên hơn 10,65 tỷ USD, tăng gần 40% so cùng kỳ năm 2009. Nhìn chung, nhập khẩu nhiều mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu tăng mạnh về lượng cho thấy nền kinh tế đang đi vào ổn định, sản xuất tăng trưởng khá.

Trong 2 tháng đầu năm, nước ta nhập siêu 1,75 tỷ USD, giảm so với cuối năm 2009./.