Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Ông là nhà lý luận chính trị và văn hóa xuất sắc, có tầm nhìn chiến lược, tư duy luôn năng động, tình cảm luôn chan hòa với nhân dân, thấu hiểu nguyện vọng của đồng bào

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học “Đồng chí Phạm Văn Đồng – Cuộc đời và sự nghiệp”, nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa lớn của dân tộc (1/3/1906 – 1/3/2011).

Các tham luận được trình bày tại tọa đàm nêu rõ: Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, với những trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó, tên tuổi và cống hiến của đồng chí Phạm Văn Đồng gắn liền với những chặng đường đấu tranh quyết liệt, những trang sử hào hùng của Đảng và Cách mạng Việt Nam.

Ghi nhận công lao và cống hiến của đồng chí, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: "Suốt 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà lý luận chính trị và văn hóa xuất sắc, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, tư duy luôn năng động, tình cảm luôn chan hòa với nhân dân, nhạy cảm, thấu hiểu nguyện vọng của đồng bào. Nhờ vậy, đồng chí có nhiều đóng góp lớn trong việc hoạch định, làm thấu suốt và chỉ đạo thực hiện đường lối của cách mạng Việt Nam suốt 7 thập kỷ qua".

Theo các đại biểu, một trong những vấn đề then chốt đồng chí Phạm Văn Đồng thường xuyên quan tâm là công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Những năm tháng giữ trọng trách trong bộ máy cao nhất của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Phạm Văn Đồng đã có công lao và cống hiến lớn trong việc hoạch định đường lối đối ngoại và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.

Với tình cảm chân thành, những quan điểm có tính nguyên tắc, tài thuyết phục và cảm hóa trong các hoạt động đối ngoại, đồng chí Phạm Văn Đồng đã được bạn bè, các đối tác dành cho những lời kính phục, nể trọng và coi là "một trong những nhân vật xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20, nhờ những khả năng siêu phàm về ngoại giao cũng như uy tín, ảnh hưởng to lớn trong nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên