Kỷ niệm 143 năm Ngày Đức Bổn sư Ngô Lợi khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Đạo hội đã khẳng định luôn tiếp tục nối tiếp chân truyền của Đức Bổn sư và làm sáng danh đạo cả.

Sáng 16/6, tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia Tam Bửu – Phi Lai, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Ban quản tự Di tích và Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức kỷ niệm 143 năm Ngày Đức Bổn sư Ngô Lợi khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa 5/5 Đinh Mão (1867) – 5/5 Canh Dần (2010); đồng thời kỷ niệm 180 ngày sinh của Đức Bổn sư. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là tôn giáo nội sinh, được thành lập từ năm 1867, từ nhu cầu đấu tranh chống thực dân Pháp và gắn liền với quá trình khai hoang lập thôn.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Đạo hội đã khẳng định luôn tiếp tục nối tiếp chân truyền của Đức Bổn sư và làm sáng danh đạo cả. Mỗi thân bằng cần thấm nhuần giáo lý “Học Phật, Tu nhân” với những nội dung cơ bản tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức; sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo; xây dựng đời sống kinh tế và văn hóa; ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, cảnh giác với những phần tử xấu, đảm bảo sự phát triển bền vững của Đạo hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên