Lãng phí của công tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân bỏ hoang, cây dại um tùm

VOV.VN - Khu nhà ở sinh viên học sinh, sinh viên Pháp Vân tại Khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp, Hà Nội do Ban quản lý đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước làm chủ đầu tư. Đây là một trong 6 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí.