Lắp đặt thành công stator Tổ máy số 2 Nhiệt điện Vũng Áng 1

Việc lắp đặt thành công stator là một bước quan trọng để thử áp lực lò hơi số 1 và chạy thử tổ máy.

Ngày 24/11, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) - Tổng thầu EPC của dự án) tiến hành lắp đặt stator của máy phát tổ máy 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tại Khu kinh tế Vũng Áng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Các đơn vị thi công đã dùng phương pháp dùng cẩu đặc chủng 600 tấn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam cẩu trực tiếp từ vị trí tập kết lên vị trí lắp đặt, giúp đẩy nhanh thời gian thi công 40 ngày và tiết kiệm chi phí thi công, chỉ bằng khoảng 1/3 so với biện pháp truyền thống. Việc lắp đặt thành công thiết bị này là một bước quan trọng để hoàn thành lắp đặt và thử áp lực lò hơi số 1 và đốt lò chạy thử.

Dự kiến, tổ máy 1 phát điện thương mại vào tháng 7/2012, phát điện thương mại tổ máy 2 vào tháng 1/2013./.

Viết bình luận