Loạt nhà chuyên dùng ở Hà Nội bị sử dụng sai mục đích, lãng phí tài sản công

VOV.VN - Hàng loạt nhà chuyên dùng thuộc quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội đang bị quản lý, sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả, gây lãng phí tài sản công.