Luật Quy hoạch: Nói không với xin - cho, lợi ích nhóm

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế xin - cho, lợi ích nhóm trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án chậm triển khai trên thực tế tại Báo cáo thẩm tra Luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn.

Chiều 20/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho hay, Chính phủ đề xuất "Luật này quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh, tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn; quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn".

Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có 6 chương, 65 điều, với nhiều điểm mới.

Trong đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, dự thảo luật quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch.

Song song là làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch cấp Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ về quy hoạch.

Đáng chú ý, dự thảo luật đã tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; bổ sung, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, yêu cầu đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Quy hoạch không gian ngầm đối với các đô thị trực thuộc tỉnh và quy định quy hoạch không gian ngầm được lập riêng đối với các TP trực thuộc Trung ương và đô thị mới dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương cũng là điểm mới được bổ sung, quy định rõ trong dự thảo luật.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Luật được ban hành sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh với những điểm mới cơ bản như sau: Quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch; làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ về quy hoạch;

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; Đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Bổ sung, quy định rõ về nội dung quy hoạch không gian ngầm đối với các đô thị trực thuộc tỉnh và quy định quy hoạch không gian ngầm được lập riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị mới dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Bổ sung, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, yêu cầu đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch; Bổ sung quy định rõ hơn về nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch, bảo đảm nguồn lực thực hiện quy hoạch; Bổ sung quy định làm rõ điều kiện năng lực và trách nhiệm của tổ chức tư vấn; sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc...;

Bổ sung quy định về Hợp tác quốc tế và Chính sách của Nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn; Bổ sung các quy định cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Nhưng cơ quan thẩm tra đặc biệt nhấn mạnh, xây dựng luật cần phân định rõ vị trí, vai trò của các loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch.

Việc này nhằm bảo đảm sự liên kết, khớp nối, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn về nội dung giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực, khó khăn cho công tác quản lý, tạo rào cản với các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân và doanh nghiệp.

"Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế "xin - cho", "lợi ích nhóm" trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án chậm triển khai trên thực tế", theo lời ông Thanh.

Ủy ban Kinh tế cũng lưu ý định hướng nội dung xây dựng luật cần cân bằng giữa việc phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị nén theo mô hình gắn với định hướng giao thông (TOD).

 Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị; gắn với mô hình phát triển đô thị, thể hiện được đặc thù của những mô hình đô thị mới

Kiên quyết xóa tư duy nhiệm kỳ trong xây dựng, điều chỉnh quy hoạch

Báo cáo thẩm tra nêu cụ thể quan điểm của Ủy ban Kinh tế về một số nội dung lớn của dự thảo luật, trong đó có quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Thanh cho hay, hiện các thành phố trực thuộc Trung ương đang gặp khó khăn khi phải lập cả 2 loại quy hoạch. Một là, Quy hoạch chung đô thị với thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Hai là quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017.

Dự thảo luật đã bổ sung quy định về các giai đoạn trong thời hạn quy hoạch phù hợp với thời kỳ quy hoạch theo quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

"Thực tế thời gian qua cho thấy, các thành phố trực thuộc Trung ương lập 2 loại quy hoạch với nội dung tương tự nhau, vẫn phải thực hiện 2 quy trình lập, thẩm định song song để bảo đảm sự tương thích giữa 2 loại quy hoạch cùng thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia.

Do đó, quy định tại dự thảo luật chưa khắc phục được vướng mắc về tốn kém chi phí, thời gian tổ chức lập, thẩm định quy hoạch", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh.

Theo ông Thanh, nhiều ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, với tính chất của quy hoạch chung đô thị là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tỉnh và được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thì với "các thành phố trực thuộc Trung ương chỉ lập 1 loại quy hoạch là phù hợp".

Một số ý kiến đề nghị rà soát, loại bỏ nội dung của quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương trùng lặp với quy hoạch tỉnh; đồng thời, không đưa quy hoạch chung đô thị với các thành phố trực thuộc Trung ương thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia.

Về rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu theo hướng chỉ phân cấp cho UBND cấp tỉnh điều chỉnh cục bộ với các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ mà UBND cấp tỉnh là cơ quan lập quy hoạch.

Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị cụ thể hóa hơn quy định tại dự thảo luật yêu cầu về "không gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội" khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Cạnh đó, có ý kiến đề nghị, theo chiều ngược lại, tức là phải có quy định để bảo đảm yêu cầu sử dụng đất đai hiệu quả, bảo đảm các thông số chung của quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đã duyệt cho riêng khu vực quy hoạch.

"Thực tế có trường hợp xin điều chỉnh chuyển loại hình nhà ở từ chung cư sang loại hình ở thấp tầng, nhà biệt thự dẫn tới sử dụng đất đai không hiệu quả", ông Thanh cho hay.

Sau khi nghe tờ trình, thẩm tra, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều ý kiến phản biện xung quanh Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
Nhiều ý kiến phản biện xung quanh Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

VOV.VN - Theo ông Ngô Sách Thực, cần phải quy định trách nhiệm nếu điều chỉnh sai quy hoạch vì vừa qua nhiều khu đô thị thay đổi phân khu, chức năng, cốt đường tạo ra thiệt hại, bức xúc trong nhân dân.

Nhiều ý kiến phản biện xung quanh Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Nhiều ý kiến phản biện xung quanh Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

VOV.VN - Theo ông Ngô Sách Thực, cần phải quy định trách nhiệm nếu điều chỉnh sai quy hoạch vì vừa qua nhiều khu đô thị thay đổi phân khu, chức năng, cốt đường tạo ra thiệt hại, bức xúc trong nhân dân.

Kiến nghị Quốc hội gỡ khó để thực hiện Luật Quy hoạch
Kiến nghị Quốc hội gỡ khó để thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Kiến nghị Quốc hội gỡ khó để thực hiện Luật Quy hoạch

Kiến nghị Quốc hội gỡ khó để thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng
Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về giải thích một số điều tại Luật Quy hoạch mà một số bộ, địa phương cho là vướng mắc.

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về giải thích một số điều tại Luật Quy hoạch mà một số bộ, địa phương cho là vướng mắc.

Đại biểu Quốc hội tranh luận: Luật Quy hoạch khiến dự án “nằm im”?
Đại biểu Quốc hội tranh luận: Luật Quy hoạch khiến dự án “nằm im”?

VOV.VN - Nhiều dự án phải tạm dừng liệu có phải do vướng mắc từ Luật Quy hoạch? Đây là vấn đề nhận được nhiều ý kiến tranh luận trên diễn đàn Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội tranh luận: Luật Quy hoạch khiến dự án “nằm im”?

Đại biểu Quốc hội tranh luận: Luật Quy hoạch khiến dự án “nằm im”?

VOV.VN - Nhiều dự án phải tạm dừng liệu có phải do vướng mắc từ Luật Quy hoạch? Đây là vấn đề nhận được nhiều ý kiến tranh luận trên diễn đàn Quốc hội.