Lương công chức loại A2 tăng bao nhiêu khi lương cơ sở tăng mức 1,8 triệu đồng?

VOV.VN - Dự kiến mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng (20,8%) từ 01/7/2023. Khi đó, các đối tượng thuộc diện công chức loại A2 sẽ có các mức lương tăng tương ứng như sau