Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

HĐND TP HCM vừa thông qua tờ trình của UBND TP HCM về một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2015, trong đó có quy định cụ thể về các chính sách hỗ trợ giáo dục năm 2012.

Theo đó, kinh phí dự kiến trong năm 2012 để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh diện hộ nghèo thành phố học buổi thứ 2 là 16,19 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên là con em hộ nghèo thành phố theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, cụ thể: Hỗ trợ 50% học phí cho sinh viên là con em diện hộ nghèo thành phố, có thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng/người/năm, hỗ trợ 100% học phí cho sinh viên là con em diện hộ nghèo thành phố, có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/năm trở xuống. Dự kiến có khoảng 1.500 sinh viên được hỗ trợ với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ giáo dục cho hộ nghèo thành phố trong năm 2012 khoảng 20,19 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ điều kiện ban đầu học ngoại ngữ cho lao động nghèo thành phố đi lao động nước ngoài và hỗ trợ học nghề cho lao động nghèo của 17 quận nội thành và quận vùng ven với kinh phí dự kiến gần 2,5 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên