Đồng Nai di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Đã có 520 cơ sở trong danh sách di dời giai đoạn 1 và còn tiếp tục bổ sung.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức cuộc giám sát về việc hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai rất chậm và gặp nhiều khó khăn.

Đề án di dời các cơ cở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn sơ sài và vẫn chưa làm rõ được những nội dung cơ bản là địa điểm di dời, các cơ chế chính sách hỗ trợ. Đặc biệt là cơ chế hỗ trợ về tài chính để các cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm bớt khó khăn khi di dời. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công thương phối hợp các địa phương bổ sung, cập nhật thông tin hoàn thiện đề án. Trong đó phải làm rõ địa điểm mà các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm sẽ chuyển đến, và kịp thời ban hành những chính sách hỗ trợ di dời.

Bên cạnh 520 cơ sở đã có danh sách di dời trong giai đoạn 1, đề án cũng phải đề ra được chính sách chung cho những cơ sở sẽ di dời trong những giai đoạn kế tiếp để thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên