Ông Nguyễn Thế Thảo chuyển giao vị trí Chủ tịch lưu vực sông

(VOV) -Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam sẽ là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Nhuệ - Đáy nhiệm kỳ 2013-2014

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy tổ chức hội nghị lần thứ 4.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy cho biết, hoạt động của ủy ban trong giai đoạn 2009-2012 đã bước đầu đạt được kết quả quan trọng. Chất lượng nước sông Nhuệ sông Đáy đã được cải thiện nhờ có sự tích cực, phối hợp giữa các cơ quan quản lý và các địa phương. Đặc biệt là có sự tham gia của người dân sinh sống ở lưu vực sông tại các địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ I, giai đoạn 2009-2012, ủy ban đã thực hiện được nhiều nội dung quan trọng như: Xây dựng cơ chế chính sách nhằm triển khai Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg từ cấp Trung ương đến địa phương, nhiều văn bản pháp luật được ban hành liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; tổ chức chỉ đạo, điều phối, vai trò trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan; triển khai các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy…

Hội nghị cũng xây dựng định hướng triển khai đề án tổng thể bảo vệ lưu vực sông Nhuệ - Đáy trong nhiệm lỳ 2013-2014 bằng việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục và cải thiện môi trường; tăng cường vai trò của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy trong việc triển khai đề nán tổng thể bảo vệ lưu vực sông.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Thảo Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ -Đáy chuyển giao vai trò Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ 2013-2014 cho ông Mai Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam./.