Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

VOV.VN -Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động, người sử dụng lao động năm 2019 người lao động cần biết.

Mức đóng BHXH bắt buộc, bao gồm đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), áp dụng từ ngày 01/01/2019 được thực hiện như sau:

1. Đối với người lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ

HT

ÔĐ

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

TỔNG CỘNG 32%

2. Đối với người lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ

3%

0.5%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6.5%

1.5%

TỔNG CỘNG 8%

Viết bình luận

Tin liên quan

Lĩnh BHXH một lần: Cảnh báo những bất an!
Lĩnh BHXH một lần: Cảnh báo những bất an!

VOV.VN - Lĩnh BHXH một lần khi còn sức lao động đồng nghĩa với việc đã lấy tích lũy cho tuổi già để tiêu pha lúc trẻ.

Lĩnh BHXH một lần: Cảnh báo những bất an!

Lĩnh BHXH một lần: Cảnh báo những bất an!

VOV.VN - Lĩnh BHXH một lần khi còn sức lao động đồng nghĩa với việc đã lấy tích lũy cho tuổi già để tiêu pha lúc trẻ.

Gia Lai: Có thể khởi kiện, khởi tố doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài
Gia Lai: Có thể khởi kiện, khởi tố doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp chây ì, chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội đã bị đưa danh sách sang cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Gia Lai: Có thể khởi kiện, khởi tố doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Gia Lai: Có thể khởi kiện, khởi tố doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp chây ì, chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội đã bị đưa danh sách sang cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Tiền đóng BHXH của cán bộ xã, phường không chuyên trách được tính thế nào?
Tiền đóng BHXH của cán bộ xã, phường không chuyên trách được tính thế nào?

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH vừa có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Tiền đóng BHXH của cán bộ xã, phường không chuyên trách được tính thế nào?

Tiền đóng BHXH của cán bộ xã, phường không chuyên trách được tính thế nào?

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH vừa có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp chỉ còn 45 giờ
Thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp chỉ còn 45 giờ

VOV.VN - Thời gian nộp BHXH từ 335 giờ/năm giảm còn 45 giờ, giảm từ 115 bộ TTHC xuống còn 28 bộ.

Thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp chỉ còn 45 giờ

Thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp chỉ còn 45 giờ

VOV.VN - Thời gian nộp BHXH từ 335 giờ/năm giảm còn 45 giờ, giảm từ 115 bộ TTHC xuống còn 28 bộ.