Năm 2012: Sẽ triển khai mã số công dân

Năm 2012, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành và 6 địa phương bắt đầu triển khai thực hiện rà soát 24 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm theo Quyết định 263 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây cũng chính là nội dung của chương trình tập huấn nghiệp vụ rà soát quy định, thủ tục hành chính do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 19/3, tại Hà Nội.

24 nhóm thủ tục hành chính gồm các nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến những vấn đề như: Mã số công dân; đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tạo thuận lợi hóa thương mại và vận tải; thuế; kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán... Đặc biệt, trong năm nay, Thủ tướng giao cho Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ Tài chính, Y tế, Tư pháp… nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng thống nhất một mã số công dân cho người dân.

Tiến sĩ Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cho biết: Để đạt kết quả rà soát cao, rất cần sự quyết tâm của tất cả các bộ, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là của người đứng đầu các cơ quan hành chính. Ông Ngô Hải Phan cũng nhấn mạnh, mục tiêu cụ thể trong năm nay cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Sau khi kết thúc đợt rà soát, Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý 4 năm 2012./.