Người dân Hà Nam nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Thống kê ban đầu toàn tỉnh Hà Nam có khoảng 90.000 người thuộc 3 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.

1
Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và Thông tư hướng dẫn về triển khai thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, thời gian qua các cấp, ngành ở Hà Nam đã tập trung rà soát những đối tượng được hỗ trợ theo quy định.
1
Trong tháng 4, tỉnh tổ chức chi trả cho 3 nhóm đối tượng gồm: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, với kết quả rà soát, thống kê ban đầu toàn tỉnh có khoảng 90.000 người thuộc 3 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.
1
Trên địa bàn tỉnh, dự toán tổng số tiền chi cho các đối tượng này là hơn 100 tỷ đồng. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cấp, ngành, địa phương khẩn trương rà soát đối tượng, đồng thời phân bổ kinh phí hỗ trợ cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố.
1
Từ hôm nay đến ngày 29/4, UBND xã Nhân Định, huyện Lý Nhân chi trả cho đối tượng là người có công, người nghèo và bảo trợi xã hội. Theo thống kê của UBND xã Nhân Định, trên địa bàn có 1096 người được hưởng hỗ trợ, với số tiền chi trả hơn 1 tỷ đồng.
1
Với chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh gây ra, vào thời điểm này Đảng ủy, UBND phường Hòa Mục và các tổ chức hội, đoàn thể xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách đáp ứng kịp thời kinh phí phục vụ cuộc sống gia đình của 3 nhóm đối tượng này. Thời gian chi trả nhanh, đảm bảo giãn cách, vệ sinh an toàn phòng dịch. Đặc biệt là người cao tuổi gặp khó khăn đi lại và tránh tập trung đông người, các cán bộ của chính quyền cơ sở đã đến tận nhà trao tiền hỗ trợ.
1
Đợt 1 tỉnh Hà Nam dự kiến chi hơn 100 tỷ đồng và số tiền dự chi là 205 tỷ đồng. UBND tỉnh Hà Nam chủ động ứng ngân sách tỉnh chi trả nhanh, kịp thời cho 90.000 đối tượng thụ hưởng./.

 

Viết bình luận