Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Nguy cơ biến thành quả phòng chống dịch Covid-19 thành "công cốc"

Nhập cảnh trái phép - Nguy cơ biến thành quả chống dịch thành “công cốc“

VOV.VN - Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tạo nguy cơ biến thành quả phòng chống dịch Covid- 19 thành "công cốc"

Xã hội

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close