Những chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020
VOV.VN - Tháng 10 này, nhiều chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực.