Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 11/2022

VOV.VN - Tăng thêm 80% tiền lương cho ngành bảo hiểm; Cán bộ không được thành lập doanh nghiệp; Doanh nghiệp đi vay nước ngoài phải đăng ký với ngân hàng nhà nước,… là những chính sách nổi bật trong tháng 11/2022.