Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 2/2023
VOV.VN - Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; Ký hợp đồng với người không thuộc biên chế…là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023.