Những đơn vị nào được phép xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19?

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close