Tin liên quan

Nhận BHXH một lần là “lợi trước mắt, hại lâu dài"
Nhận BHXH một lần là “lợi trước mắt, hại lâu dài"

VOV.VN -Ngay khi hưởng BHXH một lần toàn bộ thời gian đã đóng BHXH trước đó của người lao động không được bảo lưu, đồng thời các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với tham gia BHXH cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Nhận BHXH một lần là “lợi trước mắt, hại lâu dài"

Nhận BHXH một lần là “lợi trước mắt, hại lâu dài"

VOV.VN -Ngay khi hưởng BHXH một lần toàn bộ thời gian đã đóng BHXH trước đó của người lao động không được bảo lưu, đồng thời các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với tham gia BHXH cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tình trạng rút BHXH một lần giảm hơn so với 3 tháng đầu năm
Tình trạng rút BHXH một lần giảm hơn so với 3 tháng đầu năm

VOV.VN - Đến hết quý I/2022, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho 208.000 người nhận BHXH một lần, lũy kế từ đầu năm đến nay là 302.000 người.

Tình trạng rút BHXH một lần giảm hơn so với 3 tháng đầu năm

Tình trạng rút BHXH một lần giảm hơn so với 3 tháng đầu năm

VOV.VN - Đến hết quý I/2022, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho 208.000 người nhận BHXH một lần, lũy kế từ đầu năm đến nay là 302.000 người.

Trong 3 tháng đã có hơn 200.000 người hưởng BHXH một lần - thực tế đáng lo ngại
Trong 3 tháng đã có hơn 200.000 người hưởng BHXH một lần - thực tế đáng lo ngại

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm nay, số người được giải quyết hưởng BHXH một lần là hơn 200.000 người, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 tháng đã có hơn 200.000 người hưởng BHXH một lần - thực tế đáng lo ngại

Trong 3 tháng đã có hơn 200.000 người hưởng BHXH một lần - thực tế đáng lo ngại

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm nay, số người được giải quyết hưởng BHXH một lần là hơn 200.000 người, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.