Những quy định trong Luật Lao động 2019 (áp dụng 1/2021) người lao động cần biết
VOV.VN - Bộ Luật Lao động 2019 áp dụng từ tháng 1/2021 trong đó có nhiều quy định người lao động cần chú ý để tự bảo vệ quyền lợi