Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi sổ đỏ khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực?

VOV.VN - Tính từ thời điểm Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, người dân cần lưu ý ngay 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ