“Nóng” tranh luận về kỳ hạn đăng kiểm xe cơ giới

“Nóng” tranh luận về kỳ hạn đăng kiểm xe cơ giới

Tác giả VOV1

VOV.VN - Ý tưởng nghiên cứu, đề xuất mới về chu kỳ kiểm định xe cơ giới được xem là một trong những giải pháp “gỡ rối” cho hoạt động đăng kiểm hiện nay, khi các trung tâm đăng kiểm đang chịu áp lực rất lớn với số xe cần được kiểm định trong 6 tháng tới. Nhưng tính khả thi đến đâu lại là vấn đề cần xem xét.