Nước rút dần ở vùng tâm lũ Hà Tĩnh, dân vẫn phải dùng thuyền để di chuyển

VOV.VN - Nước tại vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh đã rút dần, tuy nhiên người dân vẫn phải dùng thuyền để di chuyển…
CTV Nhật Minh/VOV/VN