Ông Trần Phù Tiêu tái cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ

Ông Trần Phù Tiêu tái cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ

VOV.VN -Nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ tỉnh Phú Thọ và các tổ chức đoàn thể các cấp tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Sáng 15/6, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị-Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Sở ban, ngành, đoàn thể…

 

ong tran phu tieu tai cu giu chuc chu tich uy ban mttq tinh phu tho hinh 1 

  Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 khai mạc sáng 15/6

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì và phát động. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, của MTTQ đã có nhiều chuyển biến tạo được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được đổi mới. Việc vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo luôn được quan tâm. Hoạt động đối ngoại nhân dân từng bước được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay. Trong đó, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh với 5 nội dung và những tiêu chuẩn cụ thể, cuộc vận động đã được mở rộng và nâng cao chất lượng gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hàng năm có trên 85% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, trên 86% số hộ trong toàn tỉnh đạt danh hiệu gia đình văn hoá, trên 95% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được gần 300 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ "Vì người nghèo” và các nguồn lực khác đã hỗ trợ và xây mới được 13.892 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 2.859 hộ nghèo về vốn và các điều kiện sản xuất; bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh; trợ giúp gần 2.100 học sinh nghèo đến trường và các hỗ trợ khác như hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ nhân các dịp lễ, tết... số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Từ các nguồn lực huy động được trong cộng đồng dân cư, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng ngàn hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, giúp đỡ hàng triệu ngày công lao động để người nghèo cải thiện điều kiện sản xuất, cải tạo nhà ở, học tập, khám chữa bệnh...

ong tran phu tieu tai cu giu chuc chu tich uy ban mttq tinh phu tho hinh 2 

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 bức chân dung “Bác Hồ - Bác Tôn” 

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư để triển khai có kết quả các cuộc vận động; các phong trào thi đua yêu nước huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới. Xây dựng hệ thống tổ chức Mặt trận vững mạnh; trong đó cán bộ chuyên trách của MTTQ  và đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và quyết tâm đổi mới của MTTQ tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đặt ra một số định hướng nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới. Trong đó, phát huy cao độ vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên; phổ biến và nhân rộng các mô hình tốt và hiệu quả của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam về giúp nhau giảm nghèo bền vững. Phát triển các mô hình nhân dân tự quản, có quy chế hoạt động, đáp ứng nhu cầu của nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Có phương thức đặc thù để phát huy đóng góp của đội ngũ trí thức…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh việc MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ cần lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh với cấp ủy  Đảng và Chính quyền. Hàng quý, MTTQ tỉnh cần có kế hoạch thu thập ý kiến nhân dân trong đó có ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ý kiến các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp... để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 3 tháng một lần về tình hình nhân dân, nhất là tại các phiên họp của Hội đồng nhân dân.

Về thực hiện việc nói cho nhân dân nghe, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ tỉnh Phú Thọ có kế hoạch phát huy 3 hệ thống truyền thông cho nhu cầu tuyên truyền của Mặt trận gồm bản tin, trang tin điện tử của Mặt trận; truyền thông của các tổ chức thành viên; truyền thông của Đảng, Chính quyền.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, MTTQ Phú Thọ có kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, đảm bảo hiệu quả cao. Căn cứ vào các chương trình giám sát chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh Phú Thọ có thể tập trung sâu hơn vào việc giám sát thực hiện chính sách ưu đãi người có công trong năm 2014-2015 theo kế hoạch của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, bên cạnh đó MTTQ tỉnh cần tham gia giám sát chất lượng thuốc trừ sâu, phân bón, thức ăn chăn nuôi để đảm bảo lợi ích cho nông dân…

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 bức chân dung “Bác Hồ - Bác Tôn” - hình ảnh tiêu biểu khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương dân chủ cử 83 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Tỉnh vào Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2014 - 2019; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Uỷ ban MTTQ Tỉnh khoá XIII và thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khoá XIII đã hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ gồm 9 vị, Ông Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tái cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close